Privacybeleid

In het kader van de AVG wijzen wij u er op dat uw NAW- en emailgegevens naar aanleiding van uw aanmelding worden gedocumenteerd in de database van de Utrechtse Haringparty. Deze gegevens worden 5 jaar bewaard in het archief van de organisatie van de Utrechtse Haringparty en zullen niet met derden worden gedeeld of voor andere doeleinden dan naslag voor de organisatie worden gebruikt. Tevens wijzen wij u er graag op dat tijdens de Utrechtse Haringparty foto’s en opnames gemaakt kunnen worden, welke op onze website en Social Media kunnen worden gepubliceerd. Wij verzoeken u vriendelijk dit ook kenbaar te maken aan uw gasten.